Hoe kunt u helpen?

Je kan lid worden

Als lid steun je de werking van Greyhounds Rescue Belgium v.z.w.

Je betaalt jaarlijks:

  • € 20,00 als lid
  • € 40,00 als erelid

Je kan het hier storten op hier onder vermeld rekening nummer met vermelding "Lidgeld".
Na storting ontvangt je een lidkaart.


IBAN: BE63 7330 0186 0208
BIC: KREDBEBB 

Wanneer je lidmaatschap na 1 jaar bijna verloopt, krijgt je een e-mail of brief toegestuurd met de vraag of je het lidmaatschap wilt verlengen.

Wil je lid worden, stuur een e-mail naar: greyhounds.rescue.belgium@gmail.com Ga je verhuizen, vergeet niet het nieuwe adres aan onze v.z.w. door te geven !

Door een Greyhound of Galgo te adopteren.

Door iets te kopen uit onze GRB-Shop en zo een steentje bij te dragen in de talrijke medische kosten.

Door een donatie te schenken ten voordele van onze "Projectsponsoring", speciaal ingelast om te helpen daar waar de nood het hoogst is en hulp dringend nodig blijkt.

Doe een maandelijkse sorting met een bestendige opdracht.
Dit stelt ons in staat om dit alles te blijven doen ondanks de maandelijkse vaste kosten. Elk bedrag is welkom!

Door als vrijwilliger mee te werken op evenementen en beurzen om zo onze doelstellingen aan het publiek duidelijk te maken.

foto

Gastgezinnen of opvanggezinnen gevraagd

Heeft u ervaring met (wind)honden, tijd, geduld, en zou u het leuk vinden, één of meerdere hondjes gedurende ongeveer één week tot een maand of zelfs langer in afwachting van adoptie op te vangen.

Dit alles is echter op vrijwillige basis, het eten en eventuele medische kosten van de hond worden vergoed door de v.z.w.

Uw tuin dient echter wel omheind te zijn (1,80 m). Galgo's bijvoorbeeld, over het algemeen gebruikt voor de jacht, springen namelijk gemakkelijk over een laag muurtje heen.

Mocht u zich ernstig geroepen voelen om één of meerdere van deze lieve honden tijdelijk in bescherming te nemen, laat het ons dan zou snel mogelijk weten op onderstaand e-mail.

Hulp gevraagd voor promotie stand

Wie wil onze organisatie helpen en promoten, door samen met ons op beurzen of infosessie's Greyhounds Rescue te versterken. Om geïnteresseerde mensen te voorzien van correcte informatie indien er vragen gesteld worden over Greyhounds en onze organisatie. We doen 2-3 beurzen en het is soms moeilijk om met voldoende mensen aanwezig te kunnen zijn.


Greyhounds Rescue Belgium opnemen in uw testament ?

Dat kan!
Een erflating kan gebeuren voor een notaris die dan het nodige zal doen, of bij geschreven testament. Heel belangrijk is dat het testament eigenhandig geschreven wordt.

Hierna volgt een voorbeeld :
Ik, (voornaam, naam, geboren op datum, te plaats), wonende te (straat, nr, Postnummer gemeente) verklaar hierbij te legateren aan de vzw Greyhounds Rescue Belgium, waarvan de zetel gevestigd is te Pluvierstraat 26 8380 Lissewege, de som van € ... (te noteren in cijfers en in letters), vrij van alle kosten, ook van successierechten.
Gedaan te (plaats en datum)
Handtekening,

Voor verdere inlichtingen : raadpleeg zeker uw notaris.

wordt peter of meter

We hebben enkele honden die terug kwamen naar de v.z.w. en die niet meer herplaatst konden worden en die in opvang blijven bij de voorzitter.
Je kan hier ook een maandelijkse bijdrage doen om de vaste kosten die deze honden met zich meebrengen te helpen dragen. Voor meer informatie bel me gerust op.