Bestuur v.z.w. Greyhounds Rescue Belgium

Wie maakt deel uit van het bestuur van de v.z.w.?


voorzitter

Hervé Marysael - Voorzitter

Dagelijks bestuur - Activiteiten - Algemeen - Info adopties

Met grote gedrevenheid en passie zet hij zich in om adoptiegezinnen te vinden voor de greyhound en de galgo español.
E-mail: greyhounds.rescue.belgium@gmail.com
t: 0032 (0)50/675 310
m: 0032 (0)497/433 335


webmaster

Hervé Marysael - webmaster

Sinds 1 juli 2006 verzorgd hij als de webmaster de website van Greyounds Rescue Belgium en van Greyhounds Rescue Belgium Europe

Na 10 jaar was de website aan een totale vernieuwing toe en werd compleet opnieuw gemaakt.
Deze website werd gemaakt met de software Pinegrow en voor een stuk zelfgeschreven code. Ze is volledig responsief en aangepast aan de huidige toestellen, smartphone en tablets.
Er wordt geen gebruik gemaakt van cookies.
Bezoek de website van de webmaster - harvey.be

Penningmeester en secretaris namen ontslag uit het bestuur van de v.z.w. eind juni


penningmeester

Ann Vande Velde - Penningmeester

Penningmeester - Info adopties - Aankopen

Vroeger was ze hoofd van een boekhouding.

Nu stelt ze als Penningmeester met veel enthousiasme haar kennis ten dienste van Greyhounds Rescue Belgium v.z.w. en doet ze de nodige bestellingen van alles wat de v.z.w. nodig heeft.


secretaris

Nadine Helsen - Secretaris

Secretaris - Ledenadministratie - coördinatie evenementen

Naast haar voltijdse job in de privé zet ze zich graag in voor de greyhound en de galgo español.

Naast haar taken van Secretaris en Coödinatrice van evenementen kan je steeds op haar rekenen voor een helpende hand.

Ineke Covens nam ontslag uit het bestuur van de v.z.w.


hondengedragsbegeleider

Ineke Covens - Hondengedragsbegeleider

- Coördinatrice opvanggezinnen
- Nazorg
- Gecertificieerde Hondengedragsbegeleider (Connectiemethode van Geert De Bolster)

Elke hond heeft recht op een tweede kans. We verzekeren de nazorg met een gecertificeerde hondengedragsbegeleider.